List of publications


Journal magazines/online magazines
Capobianco, V, Ekeheien, C & Kalsnes, B: Nytt verktøy kan bidra til at flere velger naturbaserte løsninger for å redusere skred og erosjonsfare langs elver og bekker. Vann, 03/2020 s. 237-241
Capobianco, Vittoria. La mitigazione del rischio da frana a portata di click, 2019. Progetto Ingegneria (in Italian)
Kalsnes, Bjørn. Nytt verktøy foreslår tiltak mot vannutløste skred, 2018. vanytt.no , 2018 (in norwegian)
Kalsnes, Bjørn. Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred, 2018. Anlegg&Transport , 2018 (in norwegian)


Presentations, lectures, courses and seminars
Capobianco,V, Kalsnes, B, Solheim, A, 2020: Selection of appropriate landslide mitigation measures – LaRiMiT (Landslide Risk Mitigation Toolbox). Nordic Geological Winter Meeting, Oslo, 08-10.01.2020
Kalsnes, B: Selection of appropriate landslide risk mitigation measures – LaRiMiT. MUSLOC, Barcelona, Spania, 19.09.2019


Conference papers
Uzielli, M., Choi, J. C., & Kalsnes, B. G. (2017, May). A web-based landslide risk mitigation portal. In Workshop on World Landslide Forum (pp. 431-438). Springer, Cham.


Technical Reports
Kalsnes, B & Capobianco, V: Nature-Based Solutions. Landslides Safety Measures. Klima 2050 Report 16. Trondheim 2019. ISBN:978-82-536-1638-4